Rådgivning

SKFS förmedlar värdepapper och försäkringar på icke oberoende grund.

Försäkringar förmedlas uteslutande för följande försäkringsföretags räkning med vilka avtal ingåtts:
SEB
Danica
Euro Accident
DKV (genom SPP) 

Gruppavtal genom Hjerta (för närvarande Euro Accident och IF)
Investeringssparkonto hos Garantum
Dessa försäkringsbolag och depåinstitut utvärderas utifrån ett urval och kan omprövas.

Strukturerade produkter ges rådgivning för följande produktbolag:
Garantum