Rådgivning

SKFS förmedlar värdepapper och försäkringar på icke oberoende grund.

Försäkringar förmedlas uteslutande för följande försäkringsföretags räkning med vilka avtal ingåtts:
SEB
Tydligas pensionsplaner
Länsförsäkringar
Euro Accident
DKV (genom SPP) 

Gruppavtal genom Tydliga
Dessa försäkringsbolag och depåinstitut utvärderas utifrån ett urval och kan omprövas.

Investeringssparkonto hos Garantum och Strukturinvest genom US.

Strukturerade produkter ges rådgivning för följande produktbolag:
Garantum genom US
Strukturinvest genom US