Rådgivning

SKFS förmedlar värdepapper och försäkringar på icke oberoende grund.

Försäkringar förmedlas uteslutande för följande försäkringsföretags räkning med vilka avtal ingåtts:
Euro Accident
DKV Hälsa
Folksam
Futur Pension
IF (till och med 29 februari 2021)
Länsförsäkringar
Movestic
Nordeuropa Försäkring
SEB
Skandia
Dessa försäkringsbolag utvärderas utifrån ett urval och kan omprövas.