INFORMATION FÖRSÄKRING

Viktiga personförsäkringar för företagaren är:

Sjukförsäkring (fullt arbetsför under vissa förutsättningar)

Sjukvårdsförsäkring (fullt arbetsför)

Cancervårdsförsäkring, kompletterar sjukvårdsförsäkringen (HD)

Premiebefrielseförsäkring efter 90 dagar sjukfrånvaro (fullt arbetsför under vissa förutsättningar)

Sjukavbrottsförsäkring (nyckelmannaförsäkring) efter 90 dagars sjukfrånvaro (fullt arbetsför)

 

HD = hälsodeklaration

 

Här tecknas avtal genom personlig individuell rådgivning

Kontakta oss för mer information