Strukturerade produkter

Läs mer

Utvalda
Fonder

Läs mer

ISK, KAPITAL- OCH PENSIONSDEPÅ

Läs mer

UTVALDA FÖRSÄKRINGAR

Läs mer


SKFS - över 20 års erfarenhet av försäkring och placering


Skånsk Försäkrings Service AB

SKFS är ett specialistbolag inom försäkring och sparande. En liten kostnadseffektiv och flexibel organisation med stort nätverk av noggrant utvalda samarbetspartners.
SKFS är en del av Hjerta som är ett rådgivningsföretag med cirka 210 rådgivare på fler än 40 orter runt om i Sverige.
SKFS är anknutet ombud åt värdepappersbolaget UNITED SECURITIES.

Inloggning till uppdragskundens kundwebb (klicka på loggan)


För de som vill analysera fonder själv: