Strukturerade produkter

Läs mer

Fonder

Läs mer

ISK, KAPITAL- OCH PENSIONSDEPÅ

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR

Läs mer


Finansmannen Warren Buffett brukar säga:
“Var rädd när alla andra är giriga och var girig när alla andra är rädda”.


Skånsk Försäkrings Service AB

SKFS är ett specialistbolag inom försäkring och sparande. En liten kostnadseffektiv och flexibel organisation med stort nätverk av noggrant utvalda samarbetspartners. Vi är anknutet ombud åt värdepappersbolaget GARANTUM PARTNER AB. De kvalitetssäkrar alla affärer genom en extra granskningsprocess.

Inloggning till uppdragskundens kundwebb (klicka på loggan).