Formalia

Förmedling av försäkringar
För att få bedriva försäkringsförmedling måste man ha tillstånd av Finansinspektionen och vara registrerad hos Bolagsverket. SKFS AB har tillstånd hos Finansinspektionen att förmedla alla slag av livförsäkringar. SKFS AB är registrerat hos Bolagsverket. Kontaktuppgifter till dessa myndigheter hittar ni längre ner på denna sida.

SKFS AB förmedlar Tydligas gruppförsäkringar.

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 787 80 00, www.fi.se
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel. 0771-670 670, www.bolagsverket.se

SKFS Ansvarsförsäkring