KUNDSIDA FÖRSÄKRING

I kundwebben (LOGGA INsammanställer vi alla dina pensioner, försäkringar, fonder och övriga tillgångar på ett lättförståeligt och överskådligt sätt. Den är uppdelad i följande moment:

  • Försäkringslista (en övergripande information)
  • Pensionsprognos. Här bör ni minst en gång om året ladda ner värden för allmän pension hos pensionsmyndigheten med ert BankID.
  • Sjukprognos
  • Efterlevandeprognos
  • Olycksfallsprognos
  • Innehavsanalys

 

Under dokument finner ni t.ex. rådgivningsdokumentationer och förköpsinformation.
Under E–post samlas mail som skickats från SKFS. Därifrån kan ni också skicka mail, som ni anser är av känslig karaktär.

 

Kontakta oss för mer information