KUNDSIDA FÖRSÄKRING

I kundwebben (LOGGA INsammanställer vi alla dina pensioner, risk- och kapitalförsäkringar som vi har fullmakt att sköta, på ett lättförståeligt och överskådligt sätt. Sammanställningen är uppdelad i följande moment:

  • Försäkringslista (en övergripande information)
  • Pensionsprognos. Här bör ni minst en gång om året ladda ner värden för allmän pension hos pensionsmyndigheten med ert BankID.
  • Sjukprognos
  • Efterlevandeprognos
  • Olycksfallsprognos
  • Innehavsanalys

Under Dokument finner ni t.ex. rådgivningsdokumentationer och förköpsinformation.
Under E–post samlas mail av känslig karaktär som skickats från SKFS. Därifrån kan ni också skicka mail, som ni anser är av känslig karaktär.

Kontakta oss för mer information