INFORMATION FÖRSÄKRING

Viktiga försäkringar till företagare:

Cancervårdsförsäkring, kompletterar sjukvårdsförsäkringen (HD)

Kompanjonsförsäkring

Sjukförsäkring (fullt arbetsför under vissa förutsättningar)

Sjukavbrottsförsäkring (nyckelmannaförsäkring) efter 90 dagars sjukfrånvaro (fullt arbetsför)

Sjukvårdsförsäkring (fullt arbetsför)

Premiebefrielseförsäkring efter 90 dagar sjukfrånvaro (fullt arbetsför under vissa förutsättningar)

 

HD = hälsodeklaration

Här tecknas avtal genom personlig individuell rådgivning

Kontakta oss för mer information