TECKNA GRUPPFÖRSÄKRINGAR

Här (LOGGA IN) kan du som kund hos Skånsk Försäkrings Service AB teckna förmånliga gruppförsäkringar digitalt för dig och din familj.

Försäkringar ni själva kan teckna är:

Barn- och ungdomsförsäkring. Försäkringen tecknas mot att vårdnadshavare är fullt arbetsför. Försäkringen gäller inte för barns sjukdom, kroppsfel, psykisk utvecklingsstörning där symptomen visat sig innan försäkringen börjat gälla. Klarar barnet/barnen en omfattande hälsodeklaration så har ICA Försäkring och Moderna Försäkringar bäst villkor enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Livförsäkring hos Euro Accident och Movestic (fullt arbetsför)

Olycksfallsförsäkring hos Euro Accident (fullt arbetsför)

Sjukvårdsförsäkring hos Euro Accident och Länsförsäkringar, tar ej svårare cancer (fullt arbetsför). Kan betalas av företag.

Cancervårdsförsäkring hos Alivia (kompletterar sjukvårdsförsäkringen). Kan betalas av företag.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring hos Euro Accident (HD)

Fristående förtidskapital hos Nordeuropa (HD)

* Systemet känner av om du uppnått högsta inträdesålder vid varje vald produkt.

* HD = hälsodeklaration

 

Kontakta oss för mer information